Pathilai Sweater's front cover

Pathilai Sweater

पाठीलाई स्वेटर
by Bhabasagar Ghimire, Illustrated by Deven Pandey
E-book
Rs 60
Paperback
Rs 125
Genre:Story for Children
Language : Nepali
Paperback
Origin:Nepal
ISBN13:9789937708166
ISBN10:9937708168
Pages:16

पुस्तकको बारेमा

“शिलाको घरमा बाखा छ । बाखाले पाठी पाएकी छे । शिलाले साथी पाएकी छे ।…”