Paschatya kala: Samkshipta Itihas's front cover

Paschatya kala: Samkshipta Itihas Part-2

पाश्चात्य कलाः संक्षिप्त इतिहास: भाग-२
Paperback
Rs 1000

पुस्तकको बारेमा

विश्व कलाका विविध आयाम र चिन्तनलाई नजिकबाट नियाल्न पुस्तक निकै उपयोगी छ। पुस्तकले कलाको सिलसिलेबार विकासक्रम र त्यसको आधारलाई केलाएको छ।