Paschatya kala: Samkshipta Itihas

Part-2

 

पाश्चात्य कलाः संक्षिप्त इतिहास: भाग-२


Paperback
Rs 1000
Send as Gift!
Genre: Western Philosophy, From C 1900 -
Language: Nepali
Published: March 07, 2021
Edition: 1st

पुस्तकको बारेमा

विश्व कलाका विविध आयाम र चिन्तनलाई नजिकबाट नियाल्न पुस्तक निकै उपयोगी छ। पुस्तकले कलाको सिलसिलेबार विकासक्रम र त्यसको आधारलाई केलाएको छ।