Nepalka Bhasha ra Sarkari Kamkaj's front cover
Nepalka Bhasha ra Sarkari Kamkaj's front coverNepalka Bhasha ra Sarkari Kamkaj's back cover

Nepalka Bhasha ra Sarkari Kamkaj

नेपालका भाषा र सरकारी कामकाज
Paperback
Rs 1100
Genre:Research, Language
Language : Nepali
Published: May 06, 2022
Edition:1st
Paperback
Origin:Nepal
ISBN13:9789937737470
ISBN10:9937737478
Pages:330

पुस्तकको बारेमा

नेपालमा भाषाको इतिहास र वर्तमान, प्रदेश र स्थानीय तहमा बोलिने भाषा, स्थानीय तहको मातृभाषा, भाषा नीति र नेपालको सरकारी कामकाज, सरकारी कामकाजमा भाषाको प्रयोग र उपयुक्त विकल्प जस्ता अनुसन्धान पश्चात तार्किक र तथ्यपरक सामाग्री यो किताबमा समेटिएको छ भने यसमा ७५३ वटै निकायमा बोलिने भाषा सम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्क समेटिएको छ।

RELATED BOOKS