Nepalka Bhasha ra Sarkari Kamkaj
Nepalka Bhasha ra Sarkari KamkajNepalka Bhasha ra Sarkari Kamkaj

Nepalka Bhasha ra Sarkari Kamkaj

नेपालका भाषा र सरकारी कामकाज

Paperback
Rs 1100
Genre:Research, Language
Language: Nepali
Published:May 06, 2022
Edition:1st
Paperback
Origin:Nepal
ISBN13:9789937737470
ISBN10:9937737478
Pages:330

पुस्तकको बारेमा

नेपालमा भाषाको इतिहास र वर्तमान, प्रदेश र स्थानीय तहमा बोलिने भाषा, स्थानीय तहको मातृभाषा, भाषा नीति र नेपालको सरकारी कामकाज, सरकारी कामकाजमा भाषाको प्रयोग र उपयुक्त विकल्प जस्ता अनुसन्धान पश्चात तार्किक र तथ्यपरक सामाग्री यो किताबमा समेटिएको छ भने यसमा ७५३ वटै निकायमा बोलिने भाषा सम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्क समेटिएको छ।

Contact

thuprai.com - your source for books in Nepal. We introduce you to our ebook collection.

Selected books have been made available now and we will keep increasing the number of titles. Start reading them immediately and conveniently from within our apps.

Copyright © Thuprai Solutions
|
A Product of Awecode