Nepali Sena Sainya Pariksha Sarathi's front cover
Nepali Sena Sainya Pariksha Sarathi's front coverNepali Sena Sainya Pariksha Sarathi's back cover

Nepali Sena Sainya Pariksha Sarathi

नेपाली सेना सैन्य परीक्षा सारथि
Paperback
Rs 370

पुस्तकको बारेमा

सैनिक सेवा सैन्य पदको नयाँ पाठ्यक्रम (२०७६।०४।१६) मा पूर्णरूपमा आधारित