Nepal Bank Limited Parikshya Sarathi

Syllabus Level 4

 

नेपाल बैंक लिमिटेड परिक्षा सारथि: तह ४


Paperback
Rs 621 Rs 690
Send as Gift!

पुस्तकको बारेमा

नेपाल बैंक लिमिटेड तह ४, सहायक पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नयाँ पाठ्यक्रममा पूर्णरूपमा आधारित भई तयार पारिएको पुस्तक ।