Nepal Bank Limited Parikshya Sarathi's front cover
Nepal Bank Limited Parikshya Sarathi's front coverNepal Bank Limited Parikshya Sarathi's back cover

Nepal Bank Limited Parikshya Sarathi Syllabus Level 4

नेपाल बैंक लिमिटेड परिक्षा सारथि: तह ४
Paperback
Rs 690

पुस्तकको बारेमा

नेपाल बैंक लिमिटेड तह ४, सहायक पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नयाँ पाठ्यक्रममा पूर्णरूपमा आधारित भई तयार पारिएको पुस्तक ।