Maile Dekheko Qatar

मैले देखेको कतार


Paperback
Rs 675 Rs 750
Hardcover
Rs 1350 Rs 1500
Genre: Literature/Essays
Language: Nepali
Published: November 01, 2021
Edition: 1st

पुस्तकको बारेमा

पुस्तकमा कतारको समृद्धिका कारणहरू केलाउँदा नेपालको समृद्धिका बाटाहरू खोल्ने प्रयत्न भएको छ ।

यस पुस्तकबाट प्राप्त रकम आर्थिक विपन्नताका कारण अंग्रेजी पढ्न नपाएका इस्लामिक मदरसाका बालबालिकाको अध्ययनमा खर्च गरिने जनाइएको छ।