Maile Dekheko Qatar's front cover

Maile Dekheko Qatar

मैले देखेको कतार
Paperback
Rs 750
Hardcover
Rs 1500

पुस्तकको बारेमा

पुस्तकमा कतारको समृद्धिका कारणहरू केलाउँदा नेपालको समृद्धिका बाटाहरू खोल्ने प्रयत्न भएको छ ।

यस पुस्तकबाट प्राप्त रकम आर्थिक विपन्नताका कारण अंग्रेजी पढ्न नपाएका इस्लामिक मदरसाका बालबालिकाको अध्ययनमा खर्च गरिने जनाइएको छ।