Kosh: Jiwan Pachiko Jiwan (कोष: जीवन पछिको जीवन)

by Karna Shakya


Format: Paperback
Genre: Self Help
Language: Nepali
Origin: Nepal
ISBN13: 9789937665582
ISBN10: 9937665582
Pages: 290
Published: 2019

Life is not only complex, but it is also easy. We can make it as we want it. This is the attitude of Karna Shakya. Shakya in this motivates people to do something with their life but also gives a sense of life after death. And by that same motivation, drives people to do good deeds. 

 

 जीवन जटिल मात्र छैन, सहज पनि छ । यसलाई हामीले जस्तो। चाह्यौं, त्यस्तै बनाउन सक्छौं । यस्तो दृष्टिकोण राख्ने व्यक्ति हुन्- कर्ण शाक्य । शाक्यको कोण पुस्तकले मानिसलाई आफ्नो जीवनकालमै केही गर्नुपर्छ भनेर उत्प्रेरित मात्र गर्दैन, मृत्युपछि पनि जीवन छ भन्ने बोधसमेत गराउँछ । र त्यही उत्प्रेरणाद्वारा मानिसलाई वर्तमानमा सत्कार्यतर्फ डोर्याँउछ। कोषमा ज्ञानको ढुकुटी मात्र छैन, लेखकका अनुभवहरूबाट निःसृत उपयोगी सूक्तिमय सुझावसमेत समेटिएका छन् । पुस्तकले। हामै वरपर रहेका सम्भावनालाई कार्य रूपमा उतारेर जीवनलाई सफल बनाउने ‘बुटी'को काम गर्छ ।