Khushi's front cover

Khushi Balbalika ra Abhibhawak

खुसी: बालबालिका र अभिभावक
Paperback
Rs 550
Genre:Self-help
Language: Nepali
Paperback
Origin:Nepal
ISBN13:9789937737791
ISBN10:9937737796
Pages:263
Dimensions:5.0 x 7.4 x 0.6 inches
Weight:288 g
Published: August 30, 2023
Edition:1

पुस्तकको बारेमा

पुस्तक युवा आमाबुबा भएको परिवारमा परिवर्तन ल्याउन, ती आमाबुबा तथा सन्तानलाई खुसी गराउन र तिनमा मानव अस्तित्वका नौ पक्ष स्थापित गराउन केन्द्रित छ ।