Khelharu Chinau's front cover

Khelharu Chinau

खेलहरू चिनौँ
E-book
Rs 60
Paperback
Rs 125

पुस्तकको बारेमा

“...भेट्टाउन मलाई तिमी, दौडादौड गर्छौँ
भेटेपछि गोल गर्न, सधैं अघि सर्जी”