Kharidar Pariksha Sarathi's front cover
Kharidar Pariksha Sarathi's front coverKharidar Pariksha Sarathi's back cover

Kharidar Pariksha Sarathi Pratham Charan

खरिदार परीक्षा सारथि: प्रथम चरण
Paperback
Rs 1050