Kavishiromani Rachanawalee's front cover

Kavishiromani Rachanawalee

कविशिरोमणि रचनावली
Hardcover
Rs 7000
Genre:Poetry, Drama & Literature
Language: Nepali

Hardcover

Origin:Nepal
ISBN13:9789937909082
ISBN10:9937909082
Published: 2018

पुस्तकको बारेमा

लेखनाथ पौड्यालको विभिन्न प्रकारका कृतिहरूको संग्रह। यो पाँचवटा पुस्तकको सङ्ग्रह हो।

भाग १: लेखनाथ पौड्यालका काव्य
ऋतु–विचार
तरुण तपसी
गङ्गा गौरी

भाग २: लेखनाथ पौड्यालका कविता
लालित्य - पहिलो भाग
लालित्य - दोस्रो भाग
लालित्य - तेस्रो भाग

भाग ३: लेखनाथ पौड्यालका लघु काव्य
बुद्धिविनोद तथा ऋतुविचार
श्रीमद्भगवद्गीताको गीतासार
सत्य–कलि–संवाद
गीताञ्जलि
बुद्धि–विनोदको पहिलो विनोद
वक्तव्य
त्याग र उदयको युगल प्रकाश
अमर–ज्योतिको सत्य–स्मृति
मेरो राम वा रामायणसार

भाग ४: लेखनाथ पौड्यालका नाटक तथा निबन्ध
लक्ष्मी–पूजा
भर्तृहरि–निर्वेद
फर्सीको झोल

भाग ५: लेखनाथ पौड्यालका अनूदित कृति
पञ्चतन्त्र
अभिज्ञानशाकुन्तल

प्रकाशन मिति अनुसार शीर्षकहरू
१. बुद्धिविनोद : १९७३
२. ऋतुविचार : १९७३
३. श्रीमद्भगवद्गीताको गीतासार : १९७५
४. सत्यकलिसंवाद : १९७६
५. गीताञ्जलि : १९७८
६. ऋतुविचार : १९९१
७. बुद्धिविनोदको प्रथम विनोद : १९९४
८. लक्ष्मीपूजा नाटक : १९९४
९. वक्तव्य : १९९६
१०. त्याग र उदयको युगल प्रकाश : २००२
११. पञ्चतन्त्र अनुवाद : २००४
१२. अमरज्योतिको सत्यस्मृति : २००८
१३. लालित्य प्रथमभाग : २०१०
१४. तरुण तपसी : २०१०
१५. मेरो राम : २०११
१६. अभिज्ञानशाकुन्तलम्को नेपाली अनुवाद : २०१५
१७. भर्तृहरि निर्वेद नाटक : २०२०
१८. लालित्य दोस्रोभाग : २०२४
१९. गङ्गागौरी : पाँच सर्गमात्र
२०. लालित्य तेस्रोभाग : सर्वप्रथम यसै ग्रन्थमा
२१. फर्सीको झोल : निबन्ध

About the Book

A collection of different types of work by Lekhnath Paudyal. This is a bundle of five books.

Volume 1: A collection of poetic works by Lekhnath Paudyal
Ritu-vichar
Tarun Tapasi
Ganga Gauri

Volume 2: A collection of poems by Lekhnath Paudyal
Lalitya - Part 1
Lalitya - Part 2
Lalitya - Part 3

Volume 3: A collection of poesies by Lekhnath Paudyal
Buddhivinod, Rituvichar
Shreemadbhgwadgeetako Geetasar
Satya-kali-samvad
Geetanjali
Buddi-vinodko Pahilo Vinod
Vatktavya
Tyaag Ra Udayako Yugal Prakash
Amar-jyotiko Satya-smriti
Mero Ram Wa Ramayansar

Volume 4: A collection of plays and essays by Lekhnath Paudyal
Laxmi-puja
Bhartuhari-nirved
Pharsiko Jhol

Volume 5: A collection of translated works by Lekhnath Paudyal
Panchatantra
Abhigyanshakuntal