Kathaka Bhootpretharu

कथाका भूतप्रेतहरु: कोरियाली लोककथा
by N/A, Translated by Mohan Karki
Paperback
Rs 200

पुस्तकको बारेमा

कथाका भूतप्रेतहरु पुस्तकमा विभिन्न कोरियाली लोककथाहरु समावेश गरिएको छ।
यो पुस्तक स-साना बालबालिकाका लागी निकै उपयोगी छ।