Jagadamba Nepali Sahityako Brihat Itihas's front cover

Jagadamba Nepali Sahityako Brihat Itihas

जगदम्बा नेपाली साहित्यको बृहत् इतिहास: लोक साहित्य, प्रारम्भिक काल, माध्यमिक काल र अनुवाद
Genre:History
Language : Nepali
Published: August 30, 2019
Edition:1st