Hetopadeshka Amar Baalkatha

हितोपदेशका अमर बालकथा

Paperback
Rs 90Rs 100

पुस्तकको बारेमा

भुँडीपुराण प्रकाशनको “हितोपदेशका अमर बालकथा” प्रा.डा. रामचन्द्र लम्सालद्वारा रचिएको एक बालकथासंग्रह हो।हितोपदेशका अमर बालकथा पुस्तक बालबालिकाका लागी उपयोगी सन्देशयुक्त कथाहरुको संगालो हो।यो पुस्तक स-साना बालबालिकाका लागी निकै उपयोगी छ।