Chimusi

चिंमुसी
Paperback
Rs 150

पुस्तकको बारेमा

भुँडीपुराण प्रकाशनको “चींमुसी” हरि खनालद्वारा तयार पारिएको बालकविता संग्रह हो।प्रस्तुत पुस्तक बालबालिकाका लागी तयार गरिएको पुस्तक हो।यसमा बालबालिकाका लागी कविताहरू तयार गरिएका छन्।