Bichar Bigyan
Bichar BigyanBichar Bigyan

Bichar Bigyan

विचार-विज्ञान

Paperback
Rs 247 Rs 275
Genre:Nepali Health
Language: Nepali
Paperback
Origin:Nepal
ISBN13:9789937753043
ISBN10:993775304X
Dimensions:2.9 x 7.8 x 0.15 inches

पुस्तकको बारेमा

इन्द्रियहरूभन्दा पर मन छ । मनभन्दा पर बुद्धि छ । बुद्धिभन्दा महत्तत्त्व पर छ र महत्तत्त्वभन्दा अव्यक्त नाम प्रकृति पर छ । प्रकृतिभन्दा पुरूष पर छ । यसरी एकभन्दा अर्को बढी सूक्ष्म र बलवान् छन् ।
एक आध्यात्मिक, दार्शनिक र वैज्ञानिक ग्रन्थ होविचार विज्ञान | व्यक्ति, परिवार तथा समाजमा विचारको सूक्ष्म र व्यापक प्रभाव पर्छ भन्ने तथ्य र तर्कसहितको जीवन-दर्शन यस ग्रन्थमा छ।

 

Contact

thuprai.com - your source for books in Nepal. We introduce you to our ebook collection.

Selected books have been made available now and we will keep increasing the number of titles. Start reading them immediately and conveniently from within our apps.

Copyright © Thuprai Solutions
|
A Product of Awecode