Balyakalko Upadro

बाल्यकालको उपद्रो
Paperback
Rs 100

पुस्तकको बारेमा

भुँडीपुराण प्रकाशनको “बाल्यकालको उपद्रो” माणिकरत्न शाक्यद्वारा तयार पारिएको बालसामग्री हो।यस पुस्तकमा लेखकले आफ्नो बाल्यकालका भोगाईहरु संकलन गर्नुभएको छ।प्रस्तुत पुस्तक निकै मनोरन्जक छ।