Aakashma Udhne Ghoda's front cover

Aakashma Udhne Ghoda

आकाशमा उड्ने घोडा
Paperback
Rs 165
Genre:Children
Language : Nepali
Paperback
Origin:Nepal
ISBN13:9789937734431
ISBN10:9937734436

पछिल्लो बाहिरी पृष्ठबाट

पूर्व प्राथमिक तहका बालबालिकालाई यो कथा तपाईंले पढेर सुनाउन सक्नुहुनेछ।  प्राथमिक वा सो भन्दा माथिल्लो तहका बालबालिकाले भने यो पुस्तक आफै पढ्न सक्नेछन्।