Sharmila Khadka (Dahal)

शर्मिला खड्का (दाहाल)

शर्मिला खड्का (दाहाल)को जस्तो लेखाइ छ त्यस्तै बुझाइ पनि छ । मनले छोएको कुरा लेख्ने बानीले गर्दा उनीद्वारा सिर्जना गरिएका विषयवस्तुहरूका बारेमा आफूले खोजेको र कल्पना गरेको कुरा फेला पार्न सकिन्छ ।

Books by Sharmila Khadka (Dahal)