Dr. Murali Adhikari

आध्यात्मीक चिन्तक, सत्य मोक्ष साधना विधि अन्वेषक, तत्वसोध कर्ता, पशपति-बद्ध मन्दिर डलास अमेरिकाका संस्थापक अध्यक्ष डा.मरली अधिकारी मूलतः सत्य मोक्ष विद्या बा साधना विधिको अनुसन्धान, स्व-साधना, प्रबंधन आदिमा रुची राख्नुहुन्छ । समाजसेवा, सामाजीक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मीक उत्थान आदि क्षेत्रहरुमा पनि कियाशील डा. अधिकारीका धर्मचक प्रवर्तन, महासतिपट्टान सुत्त, विपश्यना साधना विधि, सरल सत्य गीता, गीता विपश्यना विज्ञान, सांख्ययोग, कर्मयोग भक्तीयोग, परमात्माका छ श्वाशत । नियमहरु, विवेक चुडामणी आदि जस्ता झण्डै एक दर्जन आध्यात्मीक पस्तकहरु लेखन समाप्त भई सम्पादन र प्रकाशनको चरणमा प्रवेश गरेका छन् ।

Books by Dr. Murali Adhikari