झोँक

सारा बुद्धि र प्रज्ञाभन्दा निम्नकोटी ठहराइएको कुटिल चाल र दाउहरूको भाइ बनाइएको एउटा पुस्तैनी सम्पत्ति छ मसँग- झोँक हो, मसँग त्यस्तो झोँक छ आगो सहेर-सहेर उब्रिएको बाँसको झ्याङसित फेरि-फेरि आफ्नै आकारमा आउनेजस्तो सहनशील झोँक छ टुप्पो भाँचिएर उब्रिएको चिउरीको बोटसँग फेरि फुल्ने जुन चुपचाप झोँक छ हो, मसँग त्यस्तो झोँक छ
e-Kavita by nepa~laya is an initiative sustained through an annual subscription. Please subscribe to be part of this initiative and enjoy periodic flow of poems on this platform.
  • Full access to e-Kavita library
  • Read or listen to new poems released periodically
  • Access old poems from e-Kavita poets
  • Subscription valid for 365 days from purchase
  • Read or listen to this poem.