Taksar Vol. 1 Issue 8

टक्सार, वर्ष १ अंक ८


Paperback
Rs 200
Genre: Business & Economics
Language: Nepali
Published: November 25, 2021
Edition: 1st

पुस्तकको बारेमा

एक वर्ष लामो अनुसन्धान र विश्लेषण- नेपालभित्र दर्ता भएको, नेपालमै कारोबार गर्ने, नेपालभित्रमै पुँजी परिचालन गरेको कम्पनी पटक-पटक नेपालबाहिर किनबेच गरि पाँच अर्ब+ कर छलियो।