Sthaniya Sarkarko Nyayik Adhikar

स्थानीय सरकारको न्यायिक अधिकार


Paperback
Rs 550
Genre: Constitution
Language: Nepali
Edition: 1st

Paperback

Origin: Nepal
ISBN13: 9789937036535
ISBN10: 9937036534
Pages: 552

पुस्तकको बारेमा

यस भित्र:

- न्याय सम्बन्धि सैद्धान्तिक अवधारणा

- स्थानीय सरकारको न्यायिक अधिकारको बिबेचना 

- कानुनी लिखतको सैद्धान्तिक ज्ञान र नमुना 

- स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ऐन/नियमको विवेचना

- स्थानीय तहको न्यायिक अधिकारसँग सम्बन्धित मुलुकी ऐनमा भएका प्रावधान 

- स्थानीय तहको न्यायिक अधिकारसँग सम्बन्धित मुलुकी देवानी(संहिता) ऐन-२०७४ मा भएका प्रावधान 

- स्थानीय तहको न्यायिक अधिकारसँग सम्बन्धित मुलुकी अपराध(संहिता) ऐन-२०७४ मा भएका प्रावधान 

- स्थानीय तहको न्यायिक अधिकारसँग सम्बन्धित बिभिन्न ऐन नियमहरू