Table of Contents ( विषय-सूची )

१.     तिलस्मी चश्मा

२.     चोखो कुवाँ

३.     देश कोमामा गएछ

४.     फोनको प्रतिक्षा

५.     बोर्डिङको ड्रेस

६.     भोको पेटको नियति

७.     मेरो श्रीमानको छोरो

८.     लिङ्ग परिवर्तन

९.     शहीद

१०.    स्वयंवर

११.    यन्त्र मानवको शहर

१२.    मैले आफ्नै नाक काटें

१३.    आकाश त थाम्यौं, तर धर्ती?

१४.    षडयन्त्र