Table of Contents ( विषय-सूची )

  • अनुवादको सैद्धान्तिक स्वरूप
  • उत्तरवर्ती नेपाली उपन्यासमा माक्र्सवादी नारीवाद
  • रानीघाट कथासङ्ग्रहमा आञ्चलिकता
  • वक्रोक्तिवाद र शैलीविज्ञानको तुलनात्मक अध्ययन
  • बझाङी नेपालीका भाषिक भेद
  • सानु लामामो आँगन परतिरमा वस्तुविधान