Table of Contents ( विषय-सूची )

१- भूमिका

२- नीतिहरूको राजा- राजनीति

३- राजनीतिको क्रम-विकास- योग्यको अस्तित्व

४- लोकतन्त्रको निर्विकल्पता

५- दलीय सिन्डिकेटको चपेटामा नेपाल

६- देश अनुसारको भेष- निर्दलीयता नै बेश

७- निर्दलीय लोकतन्त्रको विस्तृत खाका

८- निस्कर्ष