Table of Contents ( विषय-सूची )

विषयसूची 

 1. लावण्य देश - ९ 
 2. पत्नीव्रता - १९ 
 3. रक्तक्रान्ति - २७ 
 4. पश्चात्ताप - ३८ 
 5. काम - ४५ 
 6. रगतको आँसु - ५३ 
 7. सम्बन्ध विच्छेद - ६० 
 8. हल्लिँदै भविष्य - ६८ 
 9. कालो बिरालो - ७६ 
 10. जनै -८०
 11. बन्ध्याकरण - ८४ 
 12. मासु - ९० 
 13. सरकारी सुरक्षा गृह - ९७ 
 14. शान्ति - १०५ 
 15. माछो माछो भ्यागुतो - ११३ 
 16. ठूलो मान्छे - १२५ 
 17. मन्दिर - १३३ 
 18. शवगृह - १४१ 
 19. भाले - १५५ 
 20. कालभैरव - १६३ 
 21. न्याय हराएको सूचना - १७३