Table of Contents ( विषय-सूची )

विषयसूची 

 1. लावण्य देश - ९ 
 2. पत्नीव्रता - १९ 
 3. रक्तक्रान्ति - २७ 
 4. पश्चात्ताप - ३८ 
 5. काम - ४५ 
 6. रगतको आँसु - ५३ 
 7. सम्बन्ध विच्छेद - ६० 
 8. हल्लिँदै भविष्य - ६८ 
 9. कालो बिरालो - ७६ 
 10. जनै -८०
 11. बन्ध्याकरण - ८४ 
 12. मासु - ९० 
 13. सरकारी सुरक्षा गृह - ९७ 
 14. शान्ति - १०५ 
 15. माछो माछो भ्यागुतो - ११३ 
 16. ठूलो मान्छे - १२५ 
 17. मन्दिर - १३३ 
 18. शवगृह - १४१ 
 19. भाले - १५५ 
 20. कालभैरव - १६३ 
 21. न्याय हराएको सूचना - १७३ 
   

Contact

thuprai.com - your source for books in Nepal. We introduce you to our ebook collection.

Selected books have been made available now and we will keep increasing the number of titles. Start reading them immediately and conveniently from within our apps.

Copyright © Thuprai Solutions
|
A Product of Awecode