Table of Contents ( विषय-सूची )

 • सुन्दरी
 • पारिजात
 • वर्वरिक वर्ष
 • नयाँ वर्ष आउन लाग्दा
 • नव वर्ष
 • नयाँ वर्षको उन्माद
 • आक्रोषित वर्ष
 • कोरोना वर्ष
 • धर्ती बल्नु हुँदैन
 • मुक्त आकाशमुनि
 • भो अब बोल्दिनँ
 • भ्यालेन्टाइन
 • भ्यालेन्टाइनको प्रेम
 • भ्यालेन्टाइनको रहर
 • भ्यालेन्टाइन गीत
 • पर्वत पन्छाउने बुढो
 • यात्रा
 • भ्रमित पदयात्रा
 • निःशब्द निःस्वर
 • भरिया
 • काठमाडौँ
 • जदौ काठमान्डू