Birds of Nepal

नेपालका चराहरु
This book is currently not available to purchase.
Genre:Zoology
Language : Nepali
Published: April 26, 2022

पछिल्लो बाहिरी पृष्ठबाट

हेल्म फिल्ड गाइडहरू
नेपालका चराहरू
अति सुन्दर हिमाली राज्य नेपालका लागि यो पूर्ण परिमार्जित नेपालका चराहरू विस्तृत विवरण सहितको पुस्तक हो। यस पुस्तकभित्रका वर्णनहरू पुनर्लेखन गरिएका र केही नयाँ चित्रहरू सामेल गरिएको छ। यसका साथै पहिलो चोटी नक्साहरू समावेश गरिएको छ।
-नेपालमा पाइने फिरन्ते लगायतका प्रत्येक प्रजातिहरू समावेश गरिएको र धेरैजसो प्रजातिको वितरण नक्सा सामेल गरिएको छ।
- १४२ वटा रङ्गिन पाताहरूमा ७९० भन्दा बढी । प्रजातिहरूको चित्रण गरिएको, र यी बारेका विवरणहरू सजिलै र झट्ट हेर्नका लागि सँगैको पाताहरूमा राखिएको छ।
- संक्षिप्त विवरणले पहिचानका लागि मद्दत पुग्ने चराको शारीरिक विवरण, आनीबानी, वासस्थान, मुख्य धरातलीय फैलावट, वितरण र अवस्थाको जानकारी गराइएको छ।
- परिचयात्मक खण्डमा वासस्थानको विवरण, चरा । अवलोकनका प्रमुख क्षेत्रहरू र पन्छी संरक्षणको यथार्थ चित्रण गरिएको छ।