Tirtha Gurung's Twitter Tirtha Gurung's Facebook

Tirtha Gurung

तीर्थ गुरुङ

आफूलाई  कुनै पनि विश्वासमा विश्वास नगर्ने मान्छेको रुपमा चिनाउन चाहने तिर्थ गुरुङ, पाठशाला  र आपा क्हार्पका लेखक हुन्।


Books