Shailendra Adhikari

शैलेन्द्र अधिकारी

लेखक, निर्वेद (उपन्यास -2076), दिन रोएपछि (गजल सङ्ग्रह -2064), हिउँ माथिको जून (गजल सङ्ग्रह - 2066), उलार उपन्यासको शैलीवैज्ञानिक अध्ययन (समालोचना - 2071)

Books by Shailendra Adhikari