Pravash Dahal

प्रभाष दाहाल

Pravash Dahal

Fathers name: Sharada Prasad Dahal

Mothers name: Meena Dahal

Wife name: Nita Dahal

Son: Apurba Dahal, Adish Dahal

Former chairman Naasa securities company limited (broker number 58).

Books by Pravash Dahal