Mohammed Ramzan Ali Miya's Twitter Mohammed Ramzan Ali Miya's Facebook

Mohammed Ramzan Ali Miya

मोहम्दम रमजान अली मियाँ

कतारलाई कर्मथलो बनाउँदै आएका मोहम्मद रमजान अली मियाँ मानवअधिकारवादी हुन्।