Kangmang Naresh Rai

काङमाङ नरेश राई

युद्ध साहित्यलाई आफ्नो 'ब्रान्ड' बनाइसकेका लेखक काडमाड नरेश राई अवकाशप्राप्त वेलायती गोर्खा सेना हुन्  उनी आफ्ना रचनामा युद्ध र युद्धजनित पीडा अनि अभिघातलाई कुशल ढंगले चित्रण गर्छन् ।

Books by Kangmang Naresh Rai