Jagat Nepal

जगत नेपाल

जगत नेपाल पत्रकार, लेखक हुन्। उनले बीपीको विद्रोह' 'पहिलो संसद बीपी महेन्द्र टकराव' 'आफ्नै कुरा' जस्ता पुस्तक लेखेका छन्।

Books by Jagat Nepal