Arjun Dungmen

अर्जुन दुङमेन

खोटाङ लिखुवापोखरीका अर्जुन दुङमेन गीतकार तथा कथाकार हुन्। उनका ‘आधुनिक कप्युटर विज्ञान’, कथा सङ्ग्रह ‘घुम्तीबीचका पर्खालहरू’ र गीतिसङ्ग्रह ‘जीवन यात्रा’ प्रकाशित छन् । 

Books by Arjun Dungmen