Table of Contents ( विषय-सूची )

 • प्रस्तावना
 • दैत्यराज वृषपर्वा
 • देवयानी र कच
 • देवयानी र शर्मिष्ठाको झगडा
 • देवयानीको उद्धार
 • शर्मिष्ठाको स्वार्थत्याग
 • शर्मिष्ठा र उनकी दासी
 • देवयानीको विवाह
 • घृणित देवयानी
 • तिरष्कृता शर्मिष्ठा
 • गान्धर्व विवाह
 • राजा ययातिलाई शुक्राचार्यको श्राप
 • शर्मिष्ठाको स्वामीभक्ति
 • श्रापमोचन
 • राज्याभिषेक