Bichar Bigyan

विचार-विज्ञान


Paperback
Rs 247 Rs 275
Send as Gift!
Genre: Nepali Health
Language: Nepali

Paperback

Origin: Nepal
ISBN13: 9789937753043
ISBN10: 993775304X
Dimensions: 2.9 x 7.8 x 0.15 inches

पुस्तकको बारेमा

इन्द्रियहरूभन्दा पर मन छ । मनभन्दा पर बुद्धि छ । बुद्धिभन्दा महत्तत्त्व पर छ र महत्तत्त्वभन्दा अव्यक्त नाम प्रकृति पर छ । प्रकृतिभन्दा पुरूष पर छ । यसरी एकभन्दा अर्को बढी सूक्ष्म र बलवान् छन् ।
एक आध्यात्मिक, दार्शनिक र वैज्ञानिक ग्रन्थ होविचार विज्ञान | व्यक्ति, परिवार तथा समाजमा विचारको सूक्ष्म र व्यापक प्रभाव पर्छ भन्ने तथ्य र तर्कसहितको जीवन-दर्शन यस ग्रन्थमा छ।