Dr. Dhakaram Sapkota

डा.ढाकाराम सापकोटा

स्याङ्जामा जन्मिएका सापकोटा अध्यापन पेशामा छन्। इतिहासमा जानकार सापकोटाले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासको गहन अध्ययन गरेका छन्।

Books by Dr. Dhakaram Sapkota