Dadhelo ra Jureli

डढेलो र जुरेली
Paperback
Rs 100

पुस्तकको बारेमा

भुँडीपुराण प्रकाशनको “डढेलो र जुरेली” माधव सयपत्रीद्वारा रचिएको एक बालकथासंग्रह हो।डढेलो र जुरेली पुस्तक विभिन्न बालमैत्री कथाहरुको सँगालो हो।यो पुस्तक स-साना बालबालिकाका लागी निकै उपयोगी छ।